Aktualności


OLEK DOBA ZNÓW NOMINOWANY - POTRZEBNE GŁOSY INTERNAUTÓW Aleksander Doba został nominowany przez amerykańskie czasopismo National Geogrphic jako jeden z 10 podróżników na świecie do wyróżnienia "podróży roku". Olek to jedyny kandydat z Polski. Aby mógł zwyciężyć - potrzebne są Państwa głosy. Głosowanie - codziennie do końca stycznia. Poniżej link do strony.

http://adventure.nationalgeographic.com/adventure/adventurers-of-the-year/2015/vote/#/kayak-aggressive-ocean_85269_600x450.jpg

niedziela, 1 lutego 2015 roku
INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

 Od 1 stycznia 2015 roku wpłaty należy dokonywać na kontow Banku Pekao SA II 0/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin

Należności tj:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 na konto: 57 1240 3927 1111 0010 6013 0193

- kaucje i wadia,
na konto: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076

oraz pozostałe należności, a w szczególności:
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- łączne zobowiązania pieniężne,
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłata od posiadania psów,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- użytkowanie wieczyste,
- dzierżawa,
- i inne
na konto: 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

Wpłat można dokonywać bez opiat:
• w punkcie kasowym banku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul.
Stefana Batorego 3 - II piętro,
• w banku PEKAO w Policach (Oddział) przy ul. Bankowej, oraz przy ul.
Wyszyńskiego (Filia), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul.
Tanowskiej.

oraz za dokonaniem opłat:
• w innych bankach,
• placówkach pocztowych,
• i innych punktach.
                                                                Burmistrz Polic
                                                             Władysław Diakun
czwartek, 1 stycznia 2015 roku

czwartek, 25 grudnia 2014 roku

piątek, 19 grudnia 2014 roku

Zapraszamy mieszkańców Polic do wypełnienia ankiety na temat transportu publicznego.

W związku z prowadzonymi przez Wykonawcę projektu pn. "Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację systemu transportu publicznego na obszarze SOM" badaniami preferencji i satysfakcji z publicznego transportu na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie, krótkiego formularza w formie ankiety na temat transportu publicznego.

Link do informacji i ankiety:

http://transport-som.szczecin.pl/index.php/transport/108-badania-preferencji-i-satysfakcji-z-publicznego-transportu-na-obszarze-som

piątek, 19 grudnia 2014 roku

W sobotę 13 grudnia na Placu Chrobrego w Policach odbyło się „Spotkanie wigilijne pod chmurką”, zorganizowane przez Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Policach. Uczestnikom  złożyli  życzenia i połamali się opłatkiem  m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z Burmistrzem Jakubem Pisańskim, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski i Członek Zarządu Powiatu Polickiego Beata Chmielewska. Uczestnicy spotkania wysłuchali kolęd w wykonaniu Chóru „Marzenie”, były też jasełka w wykonaniu dzieci. Pogoda dopisała. Spotkanie odbyło się w rodzinnej, świątecznej  atmosferze.
wtorek, 16 grudnia 2014 roku


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach przyłączyli się do akcji „Szlachetna paczka”. W tym roku zbierali pieniądze na rzecz rodziny z czwórką dzieci (od 3 do 7 lat). Rodzinę pięcioosobową, w tym – dwie osoby niepełnosprawne, obdarowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury i Gimnazjum nr 1 w Policach. W sumie – akcją objętych zostało 30 rodzin z terenu powiatu polickiego. Bezinteresownie pracowało nad tym 11 zarejestrowanych wolontariuszy z Wiesławą Szewczyk na czele oraz wiele innych osób.

wtorek, 16 grudnia 2014 roku


RADA MIEJSKA POWOŁAŁA KOMISJE

W poniedziałek 8 grudnia 2014 roku obradowała Rada Miejska w Policach. Była to pierwsza zwyczajna sesja tej kadencji. (Uroczysta sesja inauguracyjna odbyła się 1 grudnia).  Radni powołali składy komisji  (jest ich 5) oraz ustalili wysokość wynagrodzenia Burmistrza Polic. Zostało utrzymane na  dotychczasowym poziomie. Kolejna sesja Rady Miejskiej - 22 grudnia 2014 r. Zaplanowano m.in. uchwalenie budżetu Gminy na 2015 rok.

środa, 10 grudnia 2014 roku